Ocenenie majetku súvisí s mnohými právnymi úkonmi a je tiež súčasťou rôznych právnych procedúr – dedičské konanie, nepeňažný vklad, zmena právnej formy spoločnosti, fúzie atď. Výsledkom ohodnotenia majetku formou znaleckého posudku je všeobecná hodnota majetku, ktorou rozumieme objektivizovanú hodnotu majetku, ktorá je znaleckým odhadom najpravdepodobnejšej ceny hodnoteného majetku ku dňu ohodnotenia v danom mieste a čase, ktorú by tento mal dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.

Účely, pre ktoré je nutné či vhodné stanoviť všeobecnú hodnotu majetku znaleckým posudkom sú exaktne vymedzené všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ide napr. o občiansky a obchodný zákonník, zákon o cenných papieroch, exekučný poriadok, civilný sporový poriadok atď.

Kontakt


 

Appraisal services s. r. o.

Jozefská 17, 811 06 Bratislava
IČO: 36 858 072, DIČ: 2022610557
tel.: +421 232 202 500
e-mail: office[zavináč]appraisals.sk

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd