• povinné ponuky na prevzatie
  • dobrovoľné ponuky na prevzatie
  • uplatnenie práva výkupu  („squeeze-out“)

Povinná ponuka na prevzatie

Povinnou ponukou na prevzatie rozumieme situáciu, kedy fyzická osoba alebo právnická osoba dosiahne alebo prekročí kontrolný podiel v cieľovej spoločnosti a je povinná uskutočniť ponuku na prevzatie všetkých akcií tejto spoločnosti. Protiplnenie pri povinnej ponuke na prevzatie musí byť primerané hodnote akcií cieľovej spoločnosti. Primeranosť protiplnenia sa musí doložiť znaleckým posudkom.

Uplatnenie práva výkupu ("squeeze-out")

Hlavný akcionár, ktorý je majiteľom akcií, ktorých súhrnná menovitá hodnota predstavuje najmenej 95% základného imania cieľovej spoločnosti, s ktorým sú spojené hlasovacie práva a s ktorými je súčasne spojený najmenej 95% podiel na hlasovacích právach v cieľovej spoločnosti, má právo požadovať od všetkých zostávajúcich akcionárov tejto cieľovej spoločnosti, aby na neho previedli svoje akcie.

Ostatní minoritní akcionári majú právo na protiplnenie, ktoré musí byť primerané hodnote akcií spoločnosti.

Primeranosť protiplnenia sa musí doložiť znaleckým posudkom a takýto znalecký posudok preskúmava Národná banka Slovenska.

Kontakt


 

Appraisal services s. r. o.

Jozefská 17, 811 06 Bratislava
IČO: 36 858 072, DIČ: 2022610557
tel.: +421 232 202 500
e-mail: office[zavináč]appraisals.sk

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!